Den s IZS

V pátek 23.6. 2023 proběhl v hasičské zbrojnici Den s IZS, kterého se zúčastnilo přes 500 žáků z 22 tříd druhého stupně základních škol Tyršova a U Nemocnice. Žáci se celkem na 11 stanovištích mohli dozvědět, jak se zachovat v případě požáru, jak správně nahlásit mimořádnou událost na tísňovou linku, jaký hasicí přistroj použít na likvidaci různých druhů požáru, jak se zachovat v případě zaznění tónu všeobecná výstraha, co vše si sbalit do evakuačního zavazadla, jak zabezpečit dům, byt a zvířata v případě nutné evakuace, jak ošetřit tepenné a žilní krvácení, jak provést kardiopulmonální resuscitaci.

Mohli si prohlédnout vybavení hasičské cisterny a vozidla zdravotnické záchranné služby s odborným výkladem, mohli si vzít do ruky skutečné zbraně a vyzkoušet ochranné prostředky ve výbavě PČR a Městské policie Rumburk, vyzkoušeli si střelbu na terč ze vzduchových pistolí a aktivnější žáci si nechali změřit rychlost běhu přenosným radarem, mohli si vyzkoušet chůzy ve speciálních brýlích simulující stav, kdy je člověk pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Nechyběla ani ukázka, jak správně uhasit hořící olej na pánvičce a co se stane, když se uhasí vodou. Akce sklidila velký úspěch a určitě se bude za pár let opakovat.

Chtěl bych poděkovat všem zúčastněním složkám za skvělou spolupráci.

Hasiči Rumburk

Dopravní a hlídková služba policie ČR

Zdravotnická záchranná služba UL – Záchranáři VS Rumburk

Městské police Rumburk

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk p.o.

Úsek krizového řízení Města Rumburk

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
HASICIRUMBURK.CZ