Únik látky do ovzduší

Jednotka byla vyslána na únik nebezpečné látky do ovzduší v domově důchodců ve Filipově. Jednotka před výjezdem vybavila vozidlo VW Transporter dekontaminační sprchou a ručním čerpadlem pro přečerpávání nebezpečné chemické látky. Po příjezdu na …

Únik oleje do toku Mandavy

02.02. 2024,       11:28 | Rumburk, Slévačská

Jednotka byla vyslaná na únik ropných produktů do vodního toku Mandava u firmy Metalurgie Rumburk.

Část jednotky jela dál zjišťovat proti proudu v ulici Slévačská, kde by mohl nějaký unik být a druhá …

Fritovací olej

02.05. 2023,       11:20 | Rumburk, SNP

Jednotka byla vyslána na únik fritovacího oleje, který vytekl po protržení kanystru při jeho vykládce.

Průzkumem bylo zjištěno, že došlo k úniku 10L a následně k rozježdění do vzdálenosti cca 100m. Pomocí sorbentu jednotka …

Únik brzdové kapaliny

29.03. 2022,       12:19 | Rumburk, Karolíny Světlé

Jednotka byla vyslána na únik ropných produktů v ulici Karolíny Světlé.

Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že je pod vozidlem flek o velikosti 70×30 cm brzdové kapaliny. Jednotka provedla zasypání sorbentem, uklizení …

Nakloněné stromy musely dolu

08.11. 2021,       09:20 | Rumburk, Plynární

Jednotka byla vyslána na nakloněný strom hrozící pádem, jehož větve zasahovaly do drátu vysokého napětí.

Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že stromy jsou tři, proto rozhodl velitel zásahu o pokácení všech. …

Naftová skvrna se táhla městem

26.10. 2021,       18:34 | Rumburk, Komenského

Jednotka byla vyslán na únik nafty do ulice Komenského.

Průzkumem bylo zjištěno, že skvrna se táhne již od ulice Šluknovská, kde se ale jednalo pouze o menší úkapy.

Největší skvrny se nacházely …

Nahlášený únik plynu

18.09. 2021,       13:31 | Rumburk, Nádražní

Jednotka byla vyslána na únik plynu v jednom z domu v ulici Nádražní. 

Po příjezdu na místo se hasiči vybavili dýchací technikou a plynovým detektorem. 

Po přezkoumaní všech nájemních bytu, nebyla naměřena …

Jednotka použila sto dvacet litrů smáčedla

26.08. 2021,       11:27 | Rumburk

Jednotka byla vyslána na únik ropných produktů na vozovku v ulici Pražská.

Hasiči provedli likvidaci úniku smáčedlem s detergenčními účinky pro mytí a odmašťování vozovky v ulicích Radniční, Pražská po velký kruhový objezd, …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
HASICIRUMBURK.CZ