Nakloněné stromy musely dolu

08.11. 2021,       09:20 | Rumburk, Plynární

Jednotka byla vyslána na nakloněný strom hrozící pádem, jehož větve zasahovaly do drátu vysokého napětí.

Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že stromy jsou tři, proto rozhodl velitel zásahu o pokácení všech. Po celou dobu zásahu byla uzavřena komunikace, aby se zamezilo spadnutí na projíždějící vozidla. Po odklizení částí stromu, jednotka zametla vozovku a vrátila se zpět na základnu. 

Při projíždění ulicí Jiříkovská zjistila jednotka únik ropných produktů na komunikaci. Jednotka tuto událost nahlásila na operační středisko a jela se dovybavit smáčedlem pro mytí o odmaštění vozovky. A skvrny, které nakonec vedly od ulice Krásnolipská až po ulici Východní jednotka zastříkala.