Požár bývalého tábora

Jednotka byla vyslána na požár bývalého tábora u někdejšího zámečku Šternberk v Brtníkách.

Po příjezdu na místo zásahu, zde již zasahovaly na místě jednotky HZS Šluknov a SDH Brtníky. HZS Šluknov utvořil dopravní vedení s rozdělovačem k budově a útočné vedení ze zadní strany budovy. Naše jednotka utvořila ze stávajícího vedení dva útočné proudy z boku budovy a dva proudy s hřeby. Z levé strany od vchodu se provádělo hašení přístavku a podhledů budovy. Z pravé strany se rozebíral za pomoci nastavovacích žebříků podhled střechy a provádělo se hašení. Z čelní strany do štítu a do střechy za pomoci nastavovacích žebříků se použily hasicí hřeby. Jednotka byla nápomocna při dohašovaní, vozidla prováděla kyvadlovou dopravu vody a doplňování.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
HASICIRUMBURK.CZ