O sboru

Historie

Sbor dobrovolných hasičů byl v Rumburku založen v roce 1858. Jde o třetí historicky doložený sbor u nás. Pět let po založení rumburského sboru byl založen sbor ve Varnsdorfu. Roku 1864 vznikl další sbor v Krásné Lípě, v roce 1867 ve Šluknově, a v roce 1868 následovaly sbory v Dolním Podluží, Mikulášovicích a ve Chřibské. O založení rumburského sboru se zasloužil tehdejší starosta města Albert Eyssert. Během roku 1858 vycvičil Robert Rochlitz, který pocházel z České kamenice, rumburské mužstvo podle vzoru českokamenických hasičů. Mužstvo poprvé nastoupilo v uniformě dne 18. 8. 1858 v den narozenin císaře pána Františka Josefa I. ke kostelní slavnosti. Mužstvo se pravidelně scházelo v hostinci „U Drážďan“, kde bylo pro účely výcviku postaveno cvičební náčiní. Sbor se skládal z lezců, kteří šli na místo požáru jen se žebříkem. Až roku 1865 získalo mužstvo vozovou stříkačku od firmy Jauck, která při první zkoušce budila obdiv, protože měla stálý proud vody a přitom do ní nebylo třeba současně dolévat vodu. Roku 1866 získalo celé mužstvo čítající 43 členu nové uniformy. Toho roku vykonali hasiči službu u zásobovacího magazínu pruského vojska. V roce 1867 stoupl počet členů na rovných 100. Roku 1868 získal sbor novou stříkačku od firmy Händel. Obec a různí soukromníci poskytli dar 600 zlatých. Dne 17. 6. 1875 byl Rumburk postižen velkou povodní. Několika členům sboru byla udělena pochvala za záchranu životů a majetku.

Roku 1883 uplynulo 25 let od založení sboru. Oslav se zúčastnilo na 800 hasičů z okolních sborů. Členi sloužící déle než 15 byli oceněni diplomy. Dne 13. června se sbor zúčastnil pohřbu Roberta Rochlitze, výše zmíněného prvního cvičitele rumburských hasičů. První kůlna na stříkačku byla postavena na Dobrovského náměstí. Zřízení rumburského vodovodu roku 1885 umožnilo na místo požáru přivádět vodu hadicemi napojenými pomocí přípojek rovnou na hydrant. Jednalo se o jedno z nejvýznamnějších zařízení města. V roce 1891 byl zakoupen mechanický vysouvací 18metrový žebřík za 965 zlatých. Dále bylo roku 1894 založeno sanitní oddělení, které získalo sanitní vůz za 198 zlatých, a byla postavena nová zbrojnice na místě původní. Starý způsob ohlašování požárů z věže kostelíka na Strážném vrchu byl zrušen roku 1895. Tomuto kopečku se dodnes říká Strážný vrch.

Do roku 1897 tvořili hasiči jen zvláštní skupinu tělovýchovného spolku v Rumburku. Teprve 8. 5. 1897 vznikl samostatný spolek dobrovolných hasičů v Rumburku. V roce 1902 město opatřilo cvičiště na Jiříkovské ulici, kde dnes stojí blok domů. V roce 1908 slavil rumburský sbor 50. výročí svého založení. Byly to největší oslavy, jichž se zúčastnilo 57 okolních hasičských sborů. Oslavy tohoto výročí vyvrcholily nástupem jednotek na náměstí a slavnostním pochodem příslušníků hasičských sborů, kterého se zúčastnilo více jak 2000 hasičů, a do pochodu hrálo 10 kapel. Roku 1922 čítal sbor 156 členů, z toho bylo 21 mužů rezervních. Po mnoha diskuzích bylo roku 1924 rozhodnuto o pořízení přívěsné motorové stříkačky o výkonu 1000 l/min. od firmy H. Flader. V roce 1927 došlo ke kompletní přestavbě stávající zbrojnice. Předána byla při oslavě 70. výročí založení sboru. Z dalších let nejsou známy podrobnosti. Ví se jen, že byl požární sbor na výsluní. Probojoval se do krajského a národního kola soutěží. Měl i nejvíce výjezdů v historii. Roku 1978 došlo v požárním sboru k reorganizaci – přišla nová „mladá krev“. Jejich štafetu na počátku 90. let převzala současná generace dobrovolných hasičů.

Současnost

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Rumburk spadá do kategorie JPO II/1, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu (4 hasiči) a zřizuje se v obci s počtem obyvatel nad 1000. V současné době čítá 16 aktivních členů, kteří jsou připraveni ve svém osobním volnu dobrovolně chránit životy a zdraví obyvatel, majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. Jednotka dále disponuje sedmi hasičskými vozidly a vybavením pro likvidaci požárů, úniků různých nebezpečných látek a vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Pro svolávání je používána siréna. Každému členovi také vyhlašuje poplach aplikace FIREPORT, která mu sdělí druh výjezdu a místo zásahu.

Sbor dobrovolných hasičů Rumburk je naproti tomu součástí občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany. V Ústeckém kraji jde o občanské sdružení „Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska“, které sdružuje jak dospělé členy, tak zejména mladé hasiče. Jedná se o dobrovolnou zájmovou organizaci občanů, která se nejčastěji podílí na kulturním dění v dané obci a v neposlední řadě také provádí osvětu dětí ve školách.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
HASICIRUMBURK.CZ