Únik látky do ovzduší

Jednotka byla vyslána na únik nebezpečné látky do ovzduší v domově důchodců ve Filipově. Jednotka před výjezdem vybavila vozidlo VW Transporter dekontaminační sprchou a ručním čerpadlem pro přečerpávání nebezpečné chemické látky. Po příjezdu na místo zásahu byla již na místě jednotka SDH Jiříkov, bylo sděleno, že v prádelně došlo ke smíchání dvou chemických látek, ty začaly mezi sebou reagovat, směs se zahřívala a unikal zní zápach.

Budova byla již evakuovaná, nikdo nevyžadoval lékařské ošetření. Dle bezpečnostních listů byla psaná úplná ochrana. Na místo dorazila jednotka HZS Šluknov a převzala velení. Bylo rozhodnuto o nasazení úplné ochrany, dekontaminačního týmu a dekontaminační sprchy. Po ustavení dekontaminačního pracoviště, obléknutí dvou našich hasičů do přetlakových obleků, šli dva hasiči HZS Šluknov v přetlakových oblecích změřit teplotu v barelu a provést odvětrání. Po telefonu se velitel zásahu spojil s firmou dodávající tyto chemické sloučeniny určené pro praní a desinfekci a ta sdělila, že výsledná sloučenina není nebezpečná, že se při ní uvolňuje kyslík, octový zápach a vzniká voda a sůl. Dále se má pouze pohlídat teplota kapaliny, barel je prý stavěn na teplotu 60 stupňů. Teplota v barelu nepřesahovala ani 40 stupňů, barel byl vynesen ven, kde se prováděla další kontrola teploty. Když bylo zjištěno, že se teplota snižuje, bylo sděleno pracovnicí, že již nehrozí žádné nebezpečí. Kolem barelu bylo vytyčeno místo , kam je zákaz vstupu, byla provedena jednoduchá dekontaminace a uklizení dekontaminačního stanoviště. Velitel zásahu místo předal ředitelce objektu a ta měla za úkol zajistit likvidaci barelu odbornou firmou.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
HASICIRUMBURK.CZ