Záměr prodeje CAS K25-Liaz

Vozidlo je možno prohlédnout na adrese Dobrovského náměstí 1301/5, 408 01 Rumburk, po předešlé telefonické dohodě s velitelem výjezdové jednotky JPO II. p. Markem Donátem tel.: 731 327 658.

Prodej vozidla bude proveden výběrovým řízením tzv. obálkovou metodou. Vozidlo bude prodáno uchazeči s nejvyšší podanou nabídkou – po provedení výběrového řízení a schválení Radou města Rumburk, bude uzavřena kupní smlouva.

Nabídkovou cenu za vozidlo, minimálně však 65.000,- Kč vč. DPH

Poznámka – Podmínkou prodeje je zaplacení všech úhrad spojených s převodem uchazečem (zejména evidenční kontrola, „ekologická daň“, správní poplatky apod.), které nejsou součástí nabídkové ceny, a uchazeč je uhradí v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy.

Nabídku je možné doručit osobně nebo doporučenou poštovní zásilkou na adresu Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

MĚSTO RUMBURK Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

V případě osobního podání je možno doručit nabídku v pracovních dnech pondělí až pátek od 8:00 do 12:00 hodin, ve dnech pondělí a středa navíc od 12:30 do 17:00 hodin, ve dnech úterý a čtvrtek navíc od 12:30 do 15:00 hodin.

Lhůta pro doručení nabídek končí dne 30.6.2024 v 11:00 hodin.

Za doručení je považován okamžik fyzického převzetí nabídky podatelnou zadavatele. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem:

„Nabídka na odkup cisternové automobilové stříkačky CAS K25-L 101 – NEOTVÍRAT“, na které musí být uvedena adresa uchazeče.

Město Rumburk, je oprávněno kdykoliv toto výběrové řízení bez uvedení důvodu zrušit nebo odmítnout všechny nabídky a neuzavřít kupní smlouvu.

Podrobné informace k výběrovému řízení poskytne p. Marek Donát, velitel výjezdové jednotky JPO II., Městského úřadu Rumburk, tel.: 731 327 658, e-mail: hasici@rumburk.cz .

Informace k technickému stavu vozidla poskytne p. Stanislav Číž, zástupce velitele výjezdové jednotky JPO II., tel.: 602 963 914, e-mail: hasici@rumburk.cz .

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
HASICIRUMBURK.CZ