Tři zásahy za sebou

23.03. 2022,       13:58 | Jiříkov, Jiráskova

23.03. 2022,       14:46 | Jiříkov, Dvořákova

23.03. 2022,       15:26 | Staré Křečany, Brtníky

Jednotka byla vyslána na požár domu v Jiříkově. Při cestě k zásahu bylo upřesněno, že se jedná o požár travního porostu. Po příjezdu na místo již zasahovala na jednotka Jiříkov. Naše jednotka utvořila jeden vodní proud a zamezila šíření, poté provedla prolití úseku u cesty.

Při odjezdu na základnu byla jednotka poslána na další událost a to požár sazí v komíně v ulici Dvořákova.

Zde jednotky provedly kontrolu komínového tělesa pomocí termokamery. Vybíracím otvorem bylo zjištěno, že je v komíně žhavé. Jednotky vylezly na střechu střešním oknem, provedly stržení hořících sazí štěrkem a pískem. Vybíracím otvorem bylo žhavé vybráno a komín dočištěn růžicí. Při balení materiálu byly jednotky Rumburk a Šluknov vyslány na požár travního porostu v Brtníkách.

Po příjezdu na místo zásahu, zasahovala na místě místní jednotka Brtníky a prováděla hasební práce na požáru travního porostu. Naše jednotka po domluvě s velitelem zásahu přejela vozidlem ze spodní části parcel a natáhla jednoduché vedení přes plot a spodní části parcely uhasila.

Následně se jednotka vrátila zpět na základnu.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
HASICIRUMBURK.CZ