Skvrnu na silnici jednotka zlikvidovala

28.05. 2021,       08:20 | Rumburk, Palackého

Jednotka byla vyslána na úklid uniklé látky na vozovku.

Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že z neznámého vozidla unikla nafta. Jednotka za pomoci smáčedla s detergenčními účinky pro mytí a odmašťování vozovky skvrnu zlikvidovala a následně se vrátila zpět na základnu.