Ohlášení plánovaného pálení

Blíží se nám pěkné počasí a s ním spojený úklid zahrad a následné pálení materiálu, které má ale svá pravidla:

1. Velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě přítomen dozor.

2. Při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení nutné ihned přerušit a oheň uhasit.

3. Místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na zeminu.

4. Místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních látek.

5. Místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně.

6. Po dobu pěti dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně kontrolovat.

7. Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny.

8. Spalování klestí lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů.

9. Osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, které je spalováním prověřeno.

Ohláška elektronicky, nikdy na tísňovou linku! Oznámení hasičům lze uskutečnit e-mailem, přes formulář na webu krajských hasičů  ( na našich webových stránkách v sekci – Užitečné odkazy, odkaz na evidenci plánovaného pálení, jeho vyplnění zabere jen chvíli a všem jednotkám ušetří planý výjezd) či na telefonních číslech HZS kraje ( 950 431 010 pro kraj Ústecký ).

V případě, že pálíte opakovaně, máte možnost prostřednictvím registrovaného účtu jednoduše zadávat více pálení v různých Vámi spravovaných lokalitách a přitom o nich mít kompletní přehled. Můžete upravovat již zadaná pálení a potřebné kontaktní údaje jsou již vyplněny z registračních údajů.

Nikdy se neprovádí na tísňových linkách 112 nebo 150!