Městem se prohnal silný vítr

10.03. 2019,       21:49 | Rumburk

Před desátou hodinou večerní byla jednotce nahlášena první událost spadlého stromu na ulici vedoucí ze Studánky na Krásnou Lípu, při cestě zpět jednotka pomohla s odstraněním trampolínu ze silnice. Dále následovalo dalších osm událostí, většinou se jednalo o spadlé stromy na pozemní komunikaci, železnici, elektrické vedení, domy a v jednom případě o spadlé plechy střechy. Dále jednotka vyjížděla do parku Rumburské vzpoury, kde oznamovatel uvedl, že zaslechl pád stromu a následný křik, jednotka společně s Městkou Policií provedla průzkum parku a naštěstí krom popadaných stromů osobu v ohrožení nenalezla. Jednotka v kuse zasahovala až do ranních hodin, po chvilce odpočinku vyjížděla na zatím poslední událost do ulice Ke Koupališti. Ve všech případech byly stromy odstraněny rozřezáním za pomocí motorových pil a následně uklizeny komunikace a železnice od úlomků větví.

03. 2019,       21:49 | Studánka, Krásná Lípa

 

03. 2019,       22:43 | Rumburk, Tř. 9. Května

 

03. 2019,       22:58 | Rumburk, Výtopní

 

03. 2019,       23:25 | Rumburk, Kotvová

 

03. 2019,       23:40 | Rumburk, Rolnická

 

03. 2019,       00:12 | Rumburk, Stanko Vodičky

 

03. 2019,       01:07 | Rumburk, Lesní

 

03. 2019,       02:36 | Rumburk, Lipová

 

03. 2019,       06:52 | Rumburk, Ke Koupališti