Ohňový polygon

Jedním z povinných témat odborné přípravy naší jednotky je vstup do obydlí a jiných uzavřených prostor při zásahu. Tentokrát se podařilo, pojmout toto školení netradičné a skoro reálně, díky jednomu z našich členů, který pro naši jednotku zařídil kurz v ohňovém polygonu v Raspenavě. První část byla teoretická praxe, kterou jsme absolvovali ve zbrojnici 20. října, zde nám bylo od kolegy z HZS Libereckého kraje předvedeno, co nás vše může zaskočit při požárech bytů, garáží čí sklepních prostor. Hlavní dynamické jevy u požáru jako rollover – žíhavé plameny, flashover – celkové vzplanutí v uzavřeném prostoru či backdraft – výbušné hoření, jsme probrali podrobně a byly nám představeny i na několika videích. Dále jsme si prošli, co vše nás čeká v polygonu a poté jsme se přesunuli před zbrojnici, kde jsme si probrali a vyzkoušeli správné používání s kombinovanou proudnicí.

Den D nás čekal 3. listopadu, kdy se dvanáct členů jednotky vydalo do polygonu. Ráno nás přivítali kolegové z jednotky v Raspenavě, jelikož kontejner se nachází vedle jejich zbrojnice.  Chvilku čekání na instruktory jsme si krátili prohlídkou techniky v místní zbrojnici. Po té co dorazili cvičitelé, jsme se přesunuli na místo výcviku. Nejdříve jsme probrali veškeré podstatné informace o tom, co můžeme očekávat, co dělat pokud by se někomu udělalo nevolno, nebo se poškodila výzbroj. Dále jsme se oblékli do zásahových obleků a šli si projít ještě nezahřátý polygon, byly nám ukázány východy, požářiště a ohraničení bezpečné zóny. Poté jsme se šli oblékat do dýchacích přístrojů a dostali jsme nehořlavé přehozy přes kabát a helmu, aby se výzbroj nepoškodila, mezitím instruktoři začali zatápět v polygonu. Po zkontrolování zda je vše v pořádku jsme se mohli přesunout dovnitř.

  1. Fáze je pozorovací, kdy se nechají otevřené dveře pece a díváte se jak se prostor plní kouřem a klesá neutrální rovina. Vycházející dým z pece měl okolo 120°C. Bylo nám ukázáno jak pomocí proudnice odvětrat co nejrychleji prostor a jak pomocí několika sprchových střiků z proudnice poznat jaká je přibližná teplota u stropu. Dále jsme si ukázali všechny jevy, což byla nezapomenutelná podívaná, kdy vám nad hlavou proběhly obrovské plameny.
  2. Fáze byla vstup a průzkum objektu, kdy jsme utvořili skupiny po čtyřech, kdy první dva jdou dovnitř objektu. První hasič ovládá proudnici, před vstupem si ochladí vstupní dveře kompaktním (přímým) proudem, druhý otvírá dveře, první třemi krátkými sprchovými střiky ochladí prostor, dveře se zavírají a na tři jdou oba dovnitř. První jde s proudnicí a hlídá si nečekané jevy, aby je mohl včas uhasit. Druhy provádí za jeho zády průzkum a popř. evakuuje osoby uvnitř, třetí pomáhá s hadicí a druhému u vstupu s vytažením osoby a čtvrtý tahá hadici, všichni jsme si prošli každou funkcí.
  3. Fáze je vyzkoušení tepelné setrvačnosti obleků a rozdíl mezi suchým a mokrým teplem. Suché teplo je když stojíte v kontejneru, který je naplno rozhořen, naproti tomu mokré teplo je když se začíná pomalu hasit a začíná působit teplo z vypařující se vody a zkouší se jak odolný je ochranný oblek.

Tento výcvik byl pro nás všechny velmi cennou zkušeností, jak se chovat k ohni a jak pozorovat samostatný kouř, který nám může mnohé napovědět.

 

Foto: Michal Šafus

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
HASICIRUMBURK.CZ