Jednotka převzala dar z Ústeckého kraje v hodnotě 423.776,- Kč

V sobotu 23. září 2017 převzala jednotka SDH Rumburk na atletickém stadionu v Děčíně čtyři dýchací přístroje DRÄGER PSS 4000 a motorovou stříkačku TOHATSU VE 1500. Dar věnovaný Ústeckým krajem předal veliteli rumburské jednotky Rudolfu Seidlovi hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.  Tato technika bude nápomocna při zdolávání požáru či likvidaci živelných pohrom.

Za předaný dar jednotka děkuje.