Výcvik záchrany osob probořených v ledu

31. 1. 2015,    09:00 | Rumburk, Dolní Křečany

Výcvik záchrany osob probořených v ledu, vyproštění osob ze zamrzlé vodní hladiny a nácvik sebezáchrany v případě proboření byl rozdělen na dvě části.

Teoretická část výcviku proběhla 13.1.2015 v prostorách hasičské zbrojnice, kde jednotka prošla školením, shlédla instruktážní videa a vyzkoušela si ochranné a záchranné pomůcky.

Praktické cvičení proběhlo v sobotu 31.1.2015 na Racku v Dolních Křečanech. Jednotka k výcviku použila suché obleky Quatro Cordura pono zakoupené z programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Jednotka poprvé vyzkoušela plovací vesty SAFETY PRO a neoprenové rukavice 5 mm s kevlarem na prstech a dlaních, čímž chrání rukavici proti nadměrnému prodření. Tato ochranná výstroj byla zakoupena po předchozích zkušenostech při výcviku v roce 2013 ve Varnsdorfu. Hasiči si vyzkoušeli všechny možné způsoby záchrany s veškerým dostupným materiálem, který má jednotka k dispozici. Jako nejúčinnější se osvědčil první díl nastavovacího hliníkového žebříku v kombinaci s bodci. Po skončení výcviku bylo místo výcviku řádně označeno páskou.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
HASICIRUMBURK.CZ