Mandava opět stoupala

1. 6. 2013,  10.00 –  2.6.2013, 20.10 | Rumburk,

1.6.2013 Jednotka prováděla od dopoledních hodin monitoring vodních toků a vodních nádrží. Při dosažení 1. SPA byl na základě dohody s povodňovou komisí města Rumburk jednotce vyhlášen poplach.  Naše jednotka se podílela na monitoringu  možných míst, kde v minulosti došlo k přelivu toku a zaplavení nemovitostí. Dále se podílela na přímém vyrozumění občanů města Rumburka včetně všech jeho částí a informovala je o možném nebezpečí a taktéž poskytla rady co dělat v případě takovéto události. Mezi tím byly pracovníkům města vydány tandemové násypky a v prostorách bývalých kasáren  došlo k plnění pytlů. Na nejrizikovější místa byly pytle na žádost občanů rozvezeny a ti kteří měli své vozidlo a nehrozilo žádné bezprostřední nebezpečí si pro ně do kasáren přijeli sami. Do celé akce byly povolány dva traktory s vlekem na, které byl nasypán písek, naloženy násypky a pytle, ze kterých bylo pytlováno na místě potřeby. Bylo provedlo zapytlování několika domů nejvíce postižených  při posledních povodních.  Vozidly byla prováděna kontrola toků a čištění mostů od naplavenin. V závěru lze konstatovat, že voda k nám byla nakonec milosrdná a nedošlo k žádné mimořádné události a došlo pouze k zatopení několika sklepů.

2.6.2013 jednotky prováděli odčerpání několika zatopených sklepů a  monitoring vodních toků.