Fritovací olej

02.05. 2023,       11:20 | Rumburk, SNP

Jednotka byla vyslána na únik fritovacího oleje, který vytekl po protržení kanystru při jeho vykládce.

Průzkumem bylo zjištěno, že došlo k úniku 10L a následně k rozježdění do vzdálenosti cca 100m. Pomocí sorbentu jednotka skvrnu zasypala a následně se vrátila zpět na základnu.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
HASICIRUMBURK.CZ