Poděkování za sponzorský dar

Chtěli bychom poděkovat firmě Schäfer a Sýkora s.r.o. za sponzorský dar v podobě triček pro naše nejmenší členy.

Děkujeme za vstřícný krok…

Jednotka převzala dar z Ústeckého kraje v hodnotě 423.776,- Kč

V sobotu 23. září 2017 převzala jednotka SDH Rumburk na atletickém stadionu v Děčíně čtyři dýchací přístroje DRÄGER PSS 4000 a motorovou stříkačku TOHATSU VE 1500. Dar věnovaný Ústeckým krajem předal veliteli rumburské jednotky Rudolfu Seidlovi hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.  Tato …

Poděkování

Dovolte mi, abych  jménem Sboru dobrovolných hasičů v Rumburku poděkoval za dosavadní spolupráci při úspěšném získání dotace a  realizaci projektu Cíl 3/Ziel 3.

 

Poděkování patří celému vedení města Rumburk, Zastupitelům města a v neposlední řadě zaměstnancům města Rumburk, prostě …

Poděkování

Hezký podvečer, Vážení spoluobčané, kamarádi. Dovolte mi, abych právě Vám poděkoval za několik právě uplynulých dní. V rámci našich činností při zvýšené vodní hladině a následně prováděných opatřeních jste k samotné situaci přistupovali svědomitě a zodpovědně. Dovolte mi taktéž, abych …

Práci rumburských hasičů ocenil Ústecký kraj věcným darem

11. února 2012 se u příležitosti zasedání členů výkonných výborů okresních sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska v Ústeckém kraji a vedoucích okresních odborných rad uskutečnilo každoroční předávání věcných darů dobrovolným hasičům Ústeckého kraje. Jedněmi z oceněných byli i rumburští …

Poděkování za sponzorský dar

Rádi bychom touto cestou poděkovali firmě METALURGIE Rumburk s.r.o., obzvláště řediteli Ing. Milanu Braierovi, za starší nepoužívaný požární přívěs a dvě přenosné stříkačky, které bude jednotka po drobných opravách nadále využívat nejen při zásazích, ale i při soutěžích našich nejmenších …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
HASICIRUMBURK.CZ