Poděkování

Dovolte mi, abych  jménem Sboru dobrovolných hasičů v Rumburku poděkoval za dosavadní spolupráci při úspěšném získání dotace a  realizaci projektu Cíl 3/Ziel 3.

 

Poděkování patří celému vedení města Rumburk, Zastupitelům města a v neposlední řadě zaměstnancům města Rumburk, prostě …

Poděkování

Hezký podvečer, Vážení spoluobčané, kamarádi. Dovolte mi, abych právě Vám poděkoval za několik právě uplynulých dní. V rámci našich činností při zvýšené vodní hladině a následně prováděných opatřeních jste k samotné situaci přistupovali svědomitě a zodpovědně. Dovolte mi taktéž, abych …

Poděkování za sponzorský dar

Rádi bychom touto cestou poděkovali firmě METALURGIE Rumburk s.r.o., obzvláště řediteli Ing. Milanu Braierovi, za starší nepoužívaný požární přívěs a dvě přenosné stříkačky, které bude jednotka po drobných opravách nadále využívat nejen při zásazích, ale i při soutěžích našich nejmenších …