Štědrodenní požár kontejneru

24. 12. 2018,       15:20 | Rumburk, Palackého

Jednotka byla vyslána na požár kontejneru, po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že požár již byl uhašen před naším příjezdem. Za pomocí sekery jsem provedli rozhrabání zpeklého odpadu a provedli …

Požár trafostanice

11. 12. 2018,       21:27 | Krásná Lípa, Rooseveltova

Jednotka byla vyslána na požár trafostanice do Krásné Lípy, po příjezdu na místo zásahu bylo s velitelem družstva krásnolipských hasičů dohodnuto, že zasahovat nemusíme a tak jsme se mohli vrátit …

Halu zachvátily plameny

2.9. 2018,        14:57 | Varnsdorf, Mladoboleslavská

Několik jednotek vyjelo na rozsáhlý požár haly bývalých sléváren do Varnsdorfu. Naše jednotka zasahovala v dýchací technice nejprve jedním proudem C z nastavitelného žebříku do vnitřku budovy, poté se přesunula do …

Blesk zavinil požár

24.8. 2018,        14:58| Krásná Lípa, Nerudova

Jednotka vyjela automobilovým žebříkem IFA a s vozidlem CAS 24  na požár stromu od blesku. Zde již zasahovala místní jednotka společně s profesionální jednotkou ze stanice Varnsdorf. Ohnisko požáru bylo cca ve výšce 10 …

Požár odpadu v garáži

12.8. 2018,        10:47 | Rumburk, Staré Křečany

Jednotka byla vyslána na požár garáže, po příjezdu na místo bylo zjištěno, že hoří odpad v garáži poblíž rodinného domu. Jednotka ihned nasadila dva proudy C, zasahovalo se v dýchací …

Požár kontejnerů

7.8. 2018,        18:39 | Rumburk, Palackého

Jednotce byl vyhlášen poplach na požár kontejnerů na tříděný odpad, jelikož se jednalo o požár plastových kontejnerů vznášel se nad městem černý dým, který byl viděl ze všech příjezdů do města. …

Pálil odpad

5.8. 2018,        17:53 | Rumburk, Jiráskova

Jednotka byla vyslána na požár odpadu, po příjezdu na místo bylo zjištěno, že osoba pálí v plechové nádobě odpad, ihned bylo nařízeno oheň uhasit. Policií ČR byl osobě sdělen přísný zákaz v dalším …