Hasičská olympiáda v Rumburk 2022

Ve dnech od 23.06. 2022 do 26.06. 2022 proběhla za podpory Města Rumburk hasičská olympiáda v prostoru Resort Dymník. Zde vyrostl stanový tábor se zázemím kuchyně a jídelny pro více jak 70 hasičských dětí a 35 vedoucích, instruktorů a pomocníků. Zúčastnily se zde družstva mladých hasičů z Dolní Poustevny, Vilémova, Šluknova, Království u Šluknova, Mikulášovic a Rumburku, kde Rumburk byl i pořádající sbor.

Hasičská olympiáda se nesla v duchu olympijských her. První den po příjezdu jednotek byl nástup, kde se děti rozdělily a promíchaly ze všech sborů do jednotlivých pěti družstvech dle barev olympijských kruhů, aby se mohly lépe poznat a i vedoucí družstev. Označeny byly gumovými náramky. Družstva měla za úkol do 21:30 vytvořit vlajku a název svého týmu. Poté byl slavnostní nástup, kde byl zapálen olympijský oheň starostou města Ing. Lumírem Kusem a ohňostroj na zahájení her.

V pátek byl pro děti připraven na dopoledne fotbal golf, koupání v bazénu a v odpoledních hodinách byl pro děti připraven program v podobě ukázky státní, dopravní i městské policie a rychlé záchranné služby. Poté následovala ukázka psovodů i když za trochu deštivého počasí. Po ukázkách následovalo pro děti malování na obličej a po večeři překvapení v podobě kouzelníka Magic Rajdl.

V sobotu ráno jsme se přemístili do Krásné Lípy, kde jsme navštívili čokoládovnu Mana, Expozici Českého Švýcarska a hasičskou zbrojnici. Z důvodu nepříznivého počasí jsme se místo pěšky přemístili zpět do tábora auty a když se udělalo pěkně byly pro děti připraveny soutěže v podobě  táhnutí vedoucího na saních, chůze ve dvou na lyžích, jízda skibobem, lanová dráha, hokejkami dostat sněhovou kouli na dané místo, střelba ze vzduchovky a podobně. Večer byl slavnostní nástup a ukončení olympijských her, kde po vyhodnocení všech soutěží byli děti oceněny všichni stejně za jejich úžasný výkon. Všichni jmenovitě dostali pamětní list a balíček sladkostí. Pamětní list byl připraven i pro vedoucí.

V neděli dopoledne družstva již po daných SDH závodila v požárních útocích. V kategorii mladších byl 3 Vilémov, 2 Rumburk a první místo vyhrálo Království. V kategorii starších byly 5 Království, 4 Šluknov, 3 Vilémov, 2 D. Poustevna a 1 místní Rumburk. Rumburské družstvo vyhrálo i putovní pohár za nejrychlejší požární útok. V odpoledních hodinách se tábor zboural a všichni jsme se vrátili domů. Doufáme, že se všem zúčastněným hasičská olympiáda líbila.

Tímto chci poděkovat členům SDH Rumburk za pomoc s organizací olympiády a všem vedoucím na olympiádě, kteří se zapojili a pomohli se soutěžemi, především Marku Donátovi, Lence Štolzové a Zdeňce Bouzkové.

Velké poděkování patří také sponzorům – Lukáš Bernas, Resort Dymník, FotbalPark Dymník, Městu Rumburk a BIO Farma Dolní Křečany – Statek Hajných.

Za SDH Rumburk vedoucí mládeže Josef Szőllősi