15. ročník Útoku naruby

V sobotu 28.8.2021, se měl pořádat již patnáctý ročník soutěže v hasičském sportu pořádaný naší jednotkou. Vzhledem k stále panující covidové situaci, pojala jednotka tento ročník formou sranda – mače. Na místo před hasičskou zbrojnici dorazily v sobotu ráno družstva z Dolního Podluží, Šluknova a jedno z německého Kottmardsorfu. Abychom si soutěž protáhli vzhledem k slabé účasti, tak krom čtyř soutěžních družstev se poskládala ještě družstva tvořená Rumburk + Kottmarsdorf, Dolní Podluží + Kottmarsdorf + Šluknov, družstvo tvořené pouze z žen a soutěž zakončilo družstvo nejmenších hasičských dětí. Soutěžilo se, kdo nejrychleji zvládne připravenou štafetu, zakončenou stříkáním na kuželky. Štafeta obsahovala třeba převoz kolegy na kolečku, dovednost a cit s hasičským vyprošťovacím zařízením, kterým bylo nutné chytit vajíčko aniž by prasklo, pedalo a další.
Po vyhodnocení a sečtení všech výsledků bylo rozhodnuto, že v tento den budou první všichni.
Chtěli bychom poděkovat všem zúčastněným soutěžícím a lidem z jednotky, kteří zabezpečovali občerstvení a hlavně řeznictví Patrik Marini za sponzorský dar v podobě výborné kýty a propůjčeného grilu.