Při tankování unikla nafta

11.05. 2020,       14:37 | Rumburk, Horní Jindřichov

Jednotka byla vyslána na únik nebezpečné látky na komunikaci do Horního Jindřichova k čerpací stanici.

Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že při tankovaní došlo k přelití nafty, která se dále rozlila kolem tankovacích stojanů.

Jednotka místo zasypala sorbentem a poté se vrátila zpět na základnu.