Z vypadlé hadice vytékal olej

03.03. 2020,       13:22 | Rumburk, Starokřečanská

Jednotka byla vyslána na únik oleje na vozovku.

Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o vyteklý hydraulicky olej z traktoru, který se roztekl po celé ulici. Jednotka za pomoci smáčedla s detergenčním účinkem pro mytí a odmašťování vozovky zastříkala vozovku. 

Po dalším průzkumu bylo zjištěno, že část oleje se dostala i do výpusti Mandavy a tak jednotka nasadila v Jindřichově před státní hranicí norné stěny, únik do řeky byl ale tak malý, že skvrny se k norným stěnám nedostaly.

Do zítřejšího rána bude jednotka pro jistotu stav sledovat.

Společně s naší jednotkou se na místo dostavil zástupce povodí Ohře, zaměstnankyně oboru životního prostředí, státní a městská policie.