Masivní únik oleje komplikoval dopravu

01.02. 2020,       23:58 | Rumburk, Pražská

Jednotka byla vyslána na uniklý olej od proražené olejové vany, který způsobil velké komplikace v našem městě.

Počátek úniku byl na ostrůvku u Tesca a pokračoval na kruhový objezd a ulicí Na Valech. Vzhledem k tomu, že již byl večer, tak trvalo než si někdo úniku všiml a projíždějící auta skvrny rozjezdila po větším okolí. 

Kruhový objezd, část ulice Pražská a Komenského byly zasypán sorbentem Absodan a ulice Pražská, Na Valech a Palackého byly zastříkány smáčedlem s detergenčním účinkem pro mytí a odmašťování vozovky.

Po dobu úklidu, byla komunikace uzavřena městskou policií. Na místo dorazila správa a údržba silnic, která si komunikaci od naší jednotky převzala.