Skvrny od benzínu zaměstnaly jednotku

08. 10. 2019,      13:07 | Rumburk, Jiříkovská

Jednotka byla vyslána na uniklý benzín na vozovku, který se táhl od Jiříkovské ulice do ulice Růžová.

Jednotka kapalinu zastříkala smáčedlem s detergenčním účinkem pro mytí a odmašťování vozovky. Poté se vrátila zpět na základnu.

08. 10. 2019,      15:26 | Rumburk, K Vysílači

Za nedlouho po první události vyjížděla jednotka opět na únik kapalin na vozovku a to do ulice K Vysílači, kde se skvrna táhlá až k ulici Ječná.

Pravděpodobně se jednalo o pokračování úniku z předchozího zásahu, opět bylo použito smáčedlo s detergenčním účinkem pro mytí a odmašťování vozovky.