Nedohašené ohniště

29. 07. 2019,       16:01 | Jiřetín pod Jedlovou, Jelení skály

Vzhledem k panujícímu vedru a suchu dnes vyjíždělo několik hasičských jednotek na kopec Šébr odkud byl nahlášen nález nedohašeného ohniště, které hodně žhnulo a v okolí se nacházel ještě horký popel. Jelikož se jednalo a složitý terén museli hasiči natáhnout vedení o délce cca 250 m a jedním vodním proudem se podařilo ohniště zlikvidovat a prolít přilehlá místa.