Požár odpadu v kontejneru

02.04. 2019,       10:32 | Rumburk, Tovární

Jednotka byla vyslána na požár komunálního odpadu v kontejneru, ihned byl nasazen jeden proud C a požár se během pár minut podařilo uhasit. Zasahující hasič musel mít na sobě dýchací přístroj, aby se nenadýchal zplodin. Po uhašení se jednotka vrátila zpět na základu. Ke škodám na majetku nedošlo, proto nebyla nutná přítomnost vyšetřovatele.