DŮVOD HOUKÁNÍ HASIČSKÝCH SIRÉN

Jelikož se na sociální sítí množí negativní příspěvky na to, že hasiči houkají vozidly nebo sirénou, přišli jsme s článkem, v kterém bychom Vám chtěli představit a vysvětlit, co se děje když je členům výjezdové jednotky vyhlášen poplach, proč někdo jede městem rychleji a opravdu to není pirát silnic, jak se musejí dostat do zbrojnice, kde všude jednotka zasahuje a tak celkově vše co běžná veřejnost neví.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Rumburk spadá do kategorie JPO II/1, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu (4 hasiči) a zřizuje se v obci s počtem obyvatel nad 1000. V současné době čítá 30 aktivních členů, kteří jsou připraveni ve svém osobním volnu dobrovolně chránit životy a zdraví obyvatel, majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. Ve zbrojnici  je zajištěna nepřetržitá 24hodinová služba jedním sloužícím hasičem, který je střídán ve 12hodinových směnách.  Jednotka dále disponuje sedmi hasičskými vozidly a vybavením pro likvidaci požárů, úniků různých nebezpečných látek a vyprošťování osob z havarovaných vozidel, na dopravní nehody a dekontaminaci je naše jednotka předurčena.

Pro svolávání je používána siréna. Poplach se vyhlašuje následujícími způsoby dle bojového řádu jednotek požární ochrany, tyto způsoby jsou obsaženy i v obecně závazné vyhlášce města Rumburk č. 3/2007 – Požární řád města Rumburk :

Máme celkem šest způsobů vyhlášení poplachu, ale pro tento článek jsou nejdůležitější první dva, které si probereme a vysvětlíme.

  • akusticky sirénou signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“ – takto se vyhlašuje poplach celé jednotce. Vyhlášení požárního poplachu sirénou se provádí signálem, který má tvar 25 vteřin nepřetržitého nekolísavého tónu, 10 vteřin pauza a opět 25 vteřin nepřetržitého nekolísavého tónu. Zkouška sirén se provádí ohlašovnami požárů zpravidla jednotně na území České republiky každou první středu v měsíci ve 12,00 hodin nepřerušovaným tónem v délce max. 140 vteřin.

O tom, proč se zkouška provádí si můžete přečíst v následujícím odkazu:

https://www.respekt.cz/tydenik/2009/40/proc-se-tak-casto-zkousi-sireny

Důvod, proč je siréna slyšet po celém městě je ten, že členové jsou ze všech koutů města, jedou v autě, sedí doma s rodinou nebo třeba jsou v obchodě a pak je za potřebí ji slyšet. V loňském roce jednotka vyjížděla k 196 událostem a u většiny případů siréna ani nezazněla. Zaznívá většinou, když se jedná o nějakou velkou nehodu či požár kdy vteřiny hrají velkou roly. Dalším důvodem je třeba událost v dopoledních hodinách, kdy je zapotřebí svolat co nejvíce členů ,  jelikož větší část jednotky je v zaměstnání. Ve 36 případech jednotka vyjížděla zasahovat mimo město, tím pádem byl jednotce vyhlášen poplach, aniž by se něco stalo v našem městě. Většinou, při vážných nehodách, stihnou hasiči vyjet dříve, jelikož zaslechnou požární poplach a mobilní zpráva jim dojde až v hasičské zbrojnici, právě díky požárnímu poplachu jsou hasiči na místě nehody dříve, protože je rychlejší než telefonické svolání.

  • radiovým svolávacím zařízením nebo telefonicky – takto lze vyhlásit poplach celé jednotce nebo jen určeným hasičům zpravidla vysláním i textové zprávy o vyhlášení poplachu.

Určitě Vás napadá otázka, proč musí jít siréna, když každému z nich ještě přijde zpráva…  Určitě se i Vám stal případ, kdy se Vám vybil telefon, byli jste bez signálu nebo jste si ho někam položili. Dalším důvodem je i fakt, že pokud se jedná o nějakou větší událost a je svoláváno více jednotek z okolí, tak se systém přehltí a je vyhlášen poplach třeba jen části jednotce, nebo i nikomu.

To je k vyhlášení vše, dále se hasič musí dostat do zbrojnice a od vyhlášení události musí naše jednotka do pěti minut vyjet. Takž ať hasič spí, je někde v okolí, nebo třeba tráví svůj volný čas s rodinou, musí dojet či doběhnout v co nejkratší době, někteří mají domluveno se svým zaměstnavatelem, že je na událost uvolní. Nejrychlejší způsob jak se dostat do zbrojnice je vlastním vozidlem, ale toto vozidlo není nějak označeno, aby lidé věděli, že je to zrovna hasič, který spěchá do zbrojnice a tak se setkáváme s určitými posunky od ostatních řidičů, kteří ale nemohou vědět kdo jsme a kam míříme, snažíme se za každou cenu i přes hanlivá gesta dostat do zbrojnice, kde se musíme převléknout a vyjet.

Ve chvíli výjezdu vozidla z garáže zapínáme světelné zařízení, zvukové zařízení používáme jen přes den, protože v noci a brzkých ranních hodinách nechceme zbytečně obtěžovat občany. Po výjezdu nás v městě čekají různé nástrahy, které nám prodlužují dojezd na místo zásahu, jelikož jsou například neprůjezdné silnice nebo občané parkují na křižovatkách a hasičský automobil se tak nemůže vytočit, aby odbočil. Nejčastější komplikací, s kterou se setkáváme, jsou stojící vozidla v křižovatce u pošty, kdy musíme pomalu a složitě vozidla objíždět, tím se nám prodlužuje dojezdový čas k zásahu.  

Po ukončení zásahu a vrácení se do zbrojnice naše práce nekončí, vozidla se musí dovybavit, znečištěné věci vyprat a mokré usušit, jelikož nevíme, kdy budeme povoláni na další událost, pokud předchozí zásah byl třeba požár a hasič použil dýchací techniku, musí se doplnit tlakové láhve, což kompresor, který je plní vydává hluk, několik náhradních lahví máme, abychom nemuseli pouštět kompresor, ale pokud se použije větší množství nezbývá nám nic jiného než kompresor třeba k ránu zapnout. 

Po zásahu se vracíme zpět ke svým rodinám, uložit se ke spánku nebo rovnou do zaměstnání.

Doufáme, že Vám tento článek trochu představil, jak to od vyhlášení poplachu vypadá a proč jsou sirény tolik slyšet. Snažíme se i občany na našich facebookových a webových stránkách v co nejkratší době informovat, vše v těch pěti minutách o kterých jsme psali. Snad po tomto článku někteří z Vás změní názor jako pan Vojtěch Fettr, který jako jediný ze všech lidí přistoupil na setkání a nechal si vše vysvětlit a přivedl nás na nápad s tímto článkem.

Pokud byste někdo chtěl vědět více, nebo máte jakýkoliv dotaz, klidně nás kontaktujte na e-mailu hasici@rumburk.cz nebo prostřednictvím již zmiňovaných facebookových stránek SDH Rumburk.