Skončil v křoví

27. 01. 2019,       14:28 | Rumburk, Komenského

Jednotka byla vyslána na úklid po dopravní nehodě ke kruhovému objezdu „U Labutě“, jednotka provedla protipožární opatření a odpojení baterie. Uniklé provozní kapaliny byly zasypány sorbentem. Po odtažení vozidla, jednotka ještě jednou zasypala uniklé kapaliny a vrátila se zpět na základnu.