Hlášení EPS dopadlo bez škod

18. 12. 2018,       23:20 | Rumburk, U Stadionu

Jednotka byla vyslána na prověření hlášení EPS ve výtahové šachtě v Domově bez Hranic v ulici U Stadionu. Jednotka provedla společně s Policisty průzkum objektu a kontrolu výtahové šachty. Šachta byla zkontrolována vizuálně, termokamerou a čichem, naštěstí nic nenasvědčovalo známkám požáru. Hlášení EPS mohl vyvolat kolísající proud v této oblasti, jednotka se vrátila v klidu zpět na základnu.