Požár trávy

05. 11. 2018,       15:38 | Rumburk, Rolnická

Jednotka vyjela na požár travního porostu. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že hoří tráva o rozloze cca 2x3m , ihned byly zahájeny hasební práce jedním proudem C. Protože foukal silný vítr, byl včasný zásah důležitý, aby se oheň dál nerozšiřoval. Jelikož nevznikla žádná škoda na majetku bylo místo předáno Policii ČR k dalšímu šetření. Jednotka se vrátila zpět na základnu.