Požár trávy

14. 10. 2018,       10:31 | Rumburk, Horní Jindřichov

Jednotka vyjela na požár travního porostu. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že hoří tráva o rozloze cca 15 x 6m, ihned byly zahájeny hasební práce jedním proudem C. Protože foukal silný vítr, byl včasný zásah a všímavost oznamovatele důvod, že nedošlo k výraznému rozšíření na větší plochu. Jelikož nevznikla žádná škoda na majetku bylo místo předáno Policii ČR k dalšímu šetření. Jednotka se vrátila zpět na základnu.