Požár travního porostu

22.8. 2018,        13:20 | Rumburk, Na Výsluní Jednotka vyjela na požár travního porostu, ihned po příjezdu na místo zásahu započaly hasební práce. Byly nataženy dva proudy C a bylo hašeno i z vodního děla, požár byl o rozloze cca 30 x 20 m , jednotka během několika minut dostala místo pod kontrolu a požár byl uhašen. Okolí požáru se ještě prolilo vodou, aby nedošlo k dalšímu zahoření. Jelikož nevznikla žádná škoda na majetku bylo místo předáno Policii ČR k dalšímu šetření. Jednotka se vrátila zpět na základnu.