Další požár travního porostu

31. 7. 2018,        14:15 | Rumburk, Stepní Dvě jednotky vyjeli k nahlášenému požáru louky, po příjezdu na místo naší jednotky bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár cca 40 x 40 m,  byly ihned nasazeny tři proudy C a během chvíle byl požár zlikvidován, mezi tím na místo dorazila i jednotka z Jiříkova, která pomohla s hašením a následným úklidem materiálu. Na místě zůstalo jedno vozidlo, které vyčkalo na příjezd Policie ČR, jelikož je podezření, že požár způsobily mladistvé osoby, které z místa utekly. Po té se naše jednotka mohla vrátit zpět na základnu. Dým byl vidět jak ze Studánky, tak ho mohli vidět i lidé na nedaleké německé pouti z horského kola, jak dokazuje poslední fotka pod článkem.