Dětský den

Sbor dobrovolných hasičů Rumburk, Město Rumburk, Římskokatolická farnost, Salesiánský klub mládeže a Junák – český skaut, z. s. středisko Rumburk vás zvou na

DĚTSKÝ DEN v neděli 28. května 2017 od 14,00 hod

na Náměstí Dobrovského před hasičskou zbrojnicí. Jedná se zábavné soutěžní odpoledne plné her za sladké odměny.