Výcvik záchrany osob probořených v ledu

V neděli 15.1.2017 proběhl výcvik záchrany osob probořených v ledu, vyproštění osob ze zamrzlé vodní hladiny a nácvik sebezáchrany.

Teoretická část výcviku proběhla v prostorách hasičské zbrojnice, poté se jednotka přemístila na praktické cvičení na Racka do Dolních Křečan, kde se k jednotce přidala jednotka SDH Jiříkov.

Jednotka k výcviku použila suché obleky Quatro Cordura pono zakoupené z programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Dalším potřebným vybavením byly plovací vesty SAFETY PRO a neoprenové rukavice 5 mm s kevlarem na prstech a dlaních, čímž chrání rukavici proti nadměrnému prodření. Hasiči si vyzkoušeli všechny možné způsoby záchrany s veškerým dostupným materiálem, který má jednotka k dispozici. Jako nejúčinnější se osvědčil první díl nastavovacího hliníkového žebříku v kombinaci s bodci. Po skončení výcviku bylo místo výcviku řádně označeno páskou.