Požár střechy kolem komínového tělesa

18. 3. 2016,     18:37 | Rumburk, U Stadionu

Tři jednotky byly vyslány na požár střechy kolem komína v ulici U Stadionu. Průzkumem bylo zjištěno, že vadné komínové těleso kouřilo nějakou dobu do okolního dřeva a to začalo doutnat. Jednotka provedla za použití útočného proudu C prolití doutnajícího místa, poté za pomoci automobilového žebříku provedla rozebrání části panelové střechy a obložení komína. Doutnající dřevo bylo motorovou pilou vyřezáno a trámy uhašeny. Komínové těleso bylo vyčištěno růžicí, z vybíracího otvoru bylo vybráno několik koleček popela. Jednotka HZS VDF provedla kontrolu termokamerou, jednotka SDH Jiříkov tvořila zálohu na místě události.