Taktické cvičení v Benteler Automotive Rumburk, s.r.o.

25. 9. 2015,     14:37 | Rumburk, Bentelerova

Ve firmě Benteler Automotive Rumburk, s.r.o. proběhlo taktické cvičení jednotek HZS Varnsdorf a SDH Rumburk.

Cíle cvičení

  1. Ověření správného vyhlášení požárního poplachu v rámci závodu a oznámení požáru na tísňovou linku.
  2. Ověření připravenosti zaměstnanců při plnění pokynů Požárně poplachového plánu a kontrolu počtu evakuovaných osob.
  3. Ověření spolupráce mezi odpovědnými osobami v podniku a zasahujícími jednotkami PO.
  4. Ověření akceschopnosti JPO a činnost KOPIS Ústí nad Labem.
  5. Ověření spojení u zásahu, komunikace s KOPIS a prověření dojezdových časů na místo zásahu.
  6. Ověření znalostí a schopností zasahujících JPO.
  7. Seznámení zasahujících jednotek s aktivními prvky požární bezpečnosti , především se stabilním hasícím zařízením a zkouška nové hydrantové sítě.
  8. Porovnání DZP objektu se skutečným stavem.

Průběh cvičení

Na koruně lisu WFL 2 vznikl technickou závadou požár hořlavého oleje. Požár detekoval požární hlásič, který upozornil stálou obsluhu EPS na požár. Na lise se spustil zvukový signál, obsluha zastavila lis a telefonicky potvrdila obsluze EPS vzniklý požár. Obsluha EPS nahlásila požár na tísňovou linku a vyhlásila požární poplach pro zaměstnance. Zaměstnanci opustili halu BAR 1 a shromáždili se před halou BAR 2.Jednotka SDH Rumburk po příjezdu do prostor závodu byla informována velitelem havarijní služby o situaci a místu zásahu. Jednotka přejela k nejbližšímu přístupu k lisu WFL 2, ustavila vozidlo u vstupu a provedla průzkum bojem s rozvinutím útočného proudu C k místu požáru za pomoci dýchací techniky. Po příjezdu HZS Varnsdorf převzal Velitel JPO VDF událost, byl informován velitelem havarijní služby o počtu evakuovaných zaměstnanců a o skutečnosti, že se pohřešuje jeden zaměstnanec, kterého je potřeba vyhledat a evakuovat. VZ zřídil průzkumnou skupinu, která v dýchací technice nalezla pohřešovanou osobu a evakuovala ji. Vlivem činnosti SHZ se požár nerozšířil na další zařízení, likvidace požáru proto netrvala dlouho. Z vozidla CAS 32 T 815 bylo provedeno vypuštění vody a následné doplnění cisterny z hydrantové sítě s kontrolou doby plnění. Po ukončení cvičení následovalo zhodnocení cvičení a prohlídka SHZ.