Jarní pálení

Po zimě přichází sezóna vypalování staré trávy, slámy a nejrůznějšího klestí. Na loukách a v blízkosti lesů, kde obvykle dochází k pálení tohoto organického materiálu, se požár šíří velice rychle. Nikdy si nemůžete být jistí, že se vám pálení nevymkne kontrole. V tom nejlepším případě to končí škodami na majetku, v tom horším i na životech. Z tohoto důvodu zde uvádíme článek, kde se dozvíte, jak pálení nahlásit a jakými pokyny se při pálení řídit.

Pro ohlášení pálení slouží formulář, který najdete na tomto odkazu. Vyplňte všechny potřebné údaje včetně souřadnic na mapě a formulář odešlete. Operační a informační středisko HZS tak má přehled o místech, kde pálení probíhají, a v případě ohlášení požáru kontaktuje odpovědnou osobu, zdali se pálení nevymklo kontrole. Tím se zamezí zbytečným výjezdům hasičů.

Obecné pokyny k pálení:

  1. Každé pálení klestí je třeba nahlásit na příslušné operační a informační středisko HZS.
  2. V okruhu nejméně jednoho metru nesmí být žádné hořlavé látky, od kterých by se mohl požár rozšířit dále. To znamená odstranit všechno až na hlínu.
  3. Minimální vzdálenost ohniště od lesa je 50 metrů.
  4. Pálení věnujte maximální pozornost a zajistěte si pro jistotu dostatečnou zásobu vody na uhašení.
  5. Při náhlém zhoršení počasí je třeba okamžitě pálení přerušit.
  6. Ohniště po skončení pálení důkladně prolijte vodou nebo zasypejte zeminou. Místo nikdy neopouštějte, dokud není oheň úplně uhašený.
  7. Za nějakou dobu se na místo pálení vraťte a zkontrolujte ho.
Čtěte také: Vypalování trávy