Pozvánka na dětský den

Sbor dobrovolných hasičů Rumburk, Město Rumburk, Římskokatolická farnost a Salesiánský klub mládeže

vás zvou v neděli 27. 5. 2012 na

dětský den a ukázky hasičské techniky a dovedností

Obě akce se konají před hasičskou zbrojnicí na Dobrovského náměstí. Program začíná ve 13.00 ukázkami práce hasičů a jejich techniky. Od 14.00 poté program pokračuje zábavnými soutěžemi pro děti. Pro zájemce je od 14.00 také připraven doprovodný program v podobě komentované prohlídky vesnické památkové rezervace v Rumburku ve Šmilovského ulici a možnost prohlédnout si techniku a interiéry rumburské hasičské zbrojnice. Bližší informace získáte v Městském informačním centru Rumburk.

Čtěte také: Žhář zapálil v centru Rumburku dva kontejnery