Grilování

V létě mnozí z nás podnikají různé zahradní párty a výlety do přírody a při těchto příležitostech se často neobejdeme bez grilování. Přitom bychom měli být obezřetní a dbát na několik základních bezpečnostních pravidel, kterými ochráníme sebe a okolí. Oheň se totiž může velice snadno rozšířit a napáchat velké škody.

Základem je postavit gril na pevný a rovný povrch tak, aby byl stabilní a bylo kolem grilu dostatek prostoru kvůli stoupajícímu žáru a odletujícím jiskrám, které by mohly zapálit větve nebo suchou trávu v okolí. Na topení používejte pouze prostředky k tomu určené (suché dřevo, dřevěné uhlí aj.). V grilu by se v žádném případě neměly pálit odpadky nebo jakékoliv jiné umělé látky. Též nepoužívejte tekuté podpalovače na bázi alkoholu, které představují velké požární i bezpečností riziko. Při náhlé změně počasí, zejména síly větru, okamžitě přestaňte s grilováním. Dejte pozor na vaše oblečení. Negrilujte s oblečením, které je vyrobeno ze snadno vznětlivých materiálů, a používejte grilovací zástěru. Nenechávejte gril bez dozoru. Držte děti a domácí mazlíčky v dostatečné vzdálenosti od grilu. Hrozí nebezpečí převrhnutí a mohlo by dojít k zapálení trávy nebo majetku. Při ukončení grilování vyčkejte do úplného vyhasnutí zbytků a popel uložte do nehořlavé, uzavíratelné nádoby.

Když dojde k požáru, v první řadě se snažte zachovat klid a nepodlehnout panice. Nejdříve chraňte život a zdraví a teprve potom majetek. Událost poté oznamte na linku 150 nebo 112. Plameny nikdy nehaste vodou, ale zaduste je tak, že přiklopíte gril víkem. Zastavte také přívod plynu nebo uzavřete ventilační klapky víka grilu.

V poslední době se rozmohlo grilování na balkónech panelových domů. Není to nikde výslovně zakázané, ale v tomto případě raději použijte elektrické nebo lávové grily, které méně kouří, než klasické grily na uhlí. Při grilování na balkóně si musíte uvědomit, že kouř a zplodiny hoření mohou obtěžovat sousedy a že je tu mnohem větší nebezpečí požáru, než při grilování na volném prostranství.