Únik nebezpečné látky u čerpací stanice SHELL v Rumburku

30. 10. 2011          | Rumburk, odstavné parkoviště

Na tísňovou linku je dne 30. 11. 2011 v 11.00 nahlášena mimořádná událost. Na bývalém odstavném parkovišti TIR, cca 50 metrů od čerpací stanice SHELL, se nachází cisterna převážející nebezpečnou látku, ze které vytéká neznámá látka, a uvnitř cisterny je vidět osoba, která nereaguje na volání.

Zúčastněné požární jednotky:

 • HZS Šluknov
 • HZS Varnsdorf
 • SDH Jiříkov
 • SDH Rumburk

Etapy cvičení:

 • provedení průzkumu místa události
 • vytyčení nebezpečné zóny a zajištění příjezdových cest policií
 • zřízení velitelského stanoviště, nástupního prostoru a dekontaminačního stanoviště
 • vytvoření trojnásobné požární ochrany – vodní mlha, pěna, prášek, popř. CO2
 • vyslání jednotky v přetlakových protichemických oblecích
 • nalezení místa úniku nebezpečné látky – nitrocelulózy (vysoce výbušná hořlavá látka) na cisterně a zamezení dalšího úniku do kanalizace
 • likvidace látky vhodnými prostředky
 • poskytnutí první pomoci osobě z cisterny, její přemístění z nebezpečné zóny na dekontaminační stanoviště a po provedení dekontaminace předání Zdravotnické záchranné službě
 • průzkum vlivu na životní prostředí

Účelem cvičení bylo ověření schopností velitelů jednotek požární ochrany a praktické provedení a zvládnutí taktických postupů jednotek při likvidaci mimořádné události typu únik nebezpečných látek. Průběh celého cvičení vyhodnocovali pozorovatelé a své připomínky po skončení prodiskutovali s veliteli jednotlivých družstev.