Cvičení jednotek Integrovaného záchranného systému v prostorách rumburského nádraží

31. 5. 2010            | Rumburk, vlakové nádraží

Dne 31. 5. bylo spuštěno společné taktické cvičení. V prostorách rumburského vlakového nádraží došlo k simulované srážce dvou osobních vlaků. Uvnitř zdemolovaného osobního vlaku zůstalo cca 20 zraněných osob, které bylo třeba vyprostit z trosek a předat k dalšímu ošetření. Cílem cvičení bylo prověřit fyzické, psychické a organizační schopnosti, akceschopnost a součinnost jednotek HZS a SDH Ústeckého kraje, základních složek IZS v katastru města Rumburk a dalších složek při záchraně, vyprošťování a třídění většího počtu zraněných metodou START (snadná terapie a rychlé třídění). Akce se zúčastnilo celkem 12 jednotek, 54 osob a 14 kusů techniky.

Naše jednotka na místo události vyjela s vozem CAS24 Tatra 815 Ternno 1 v počtu 6 lidí a jejím úkolem bylo provést průzkum, protipožární opatření, zapisovat početní stavy zraněných, společně se záchranáři třídit zraněné osoby metodou START a evakuovat je na připravené stanoviště. Dále jednotka provedla vyproštění zraněného za pomoci páteřního rámu a pomáhala odnést usmrcené osoby.