Pálení čarodějnic

Na přelomu dubna a května se lidé scházejí u příležitosti oslav velmi starého lidového zvyku – Pálení čarodějnic. Staví vatry a upalují siluety připomínající čarodějnici, aby se ochránili před zlými duchy a přivítali jaro.

Samozřejmě i pro pálení čarodějnic platí určité bezpečnostní zásady, mimo jiné povinnost tuto událost nahlásit na příslušné operační a informační středisko HZS. 

Pro bezpečný průběh akce se řiďte těmito jednoduchými radami:

  1. Pálení nahlaste na příslušné operační a informační středisko HZS.
  2. Vyberte vhodné místo dostatečně vzdálené od budov, vysoké trávy a jiných věcí, od kterých by se mohl požár rozšířit, a kde bude konstrukce vatry stabilní.
  3. Do ohně nelijte žádné hořlavé kapaliny.
  4. Mějte připravené dostatečné množství vhodných hasicích prostředků.
  5. Zajistěte okolí ohniště. Nenechávejte bez dozoru děti a berte v úvahu, že lidé posilnění alkoholem mohou zavrávorat a spadnout do ohniště.
  6. Při náhlé změně počasí je nutné s pálením okamžitě přestat.